Aanvraagformulier

Afweerprofieltest

In het formulier wordt u gevraagd de scores in te vullen van de afweerprofieltest. Deze afweerprofieltest kunt u vinden in de boeken van Ingeborg Bosch, in het boekje bij de DVD PRI, een kennismaking of maak de afweertest

Bescherming persoonsgegevens

Door het invullen van dit formulier verstrekt u gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Zorg ervoor dat dit formulier op een veilige manier verstuurd / verstrekt wordt en alleen bij de therapeut terecht komt voor wie het bestemd is. Hoe de therapeut verder met de ontvangen gegevens omgaat wordt in het privacyverklaring van de praktijk uiteengezet.

Zorgvuldigheidsclausule

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de therapeut voldoende te informeren. De therapie kan een veranderingsproces op gang brengen; in welke mate is vooraf niet te voorspellen en van meerdere factoren afhankelijk. De therapeut zet zich in voor het geven van een zorgvuldige opgebouwde therapie en draagt zorg voor een passende en respectvolle begeleiding. De aanvrager is in staat en bereid verantwoording te nemen voor het eigen proces. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de door de cliënt in de therapie eventueel hervonden herinneringen.

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Adres

Afweerprofiel score

Hulpvraag

Zijn contra-indicaties van toepassing? Zo ja, welke?(Vereist)
Welke boeken van Ingeborg Bosch hebt u gelezen?

Hoe voelt u zich doorgaans op het gebied van:

1 is heel slecht, 10 is uitstekend

Geverifieerd door MonsterInsights